Henter afspiller ...

Behandling af psykisk abnorme lovovertrædere i Herstedvester

1950

Beskrivelse

Anstalterne i Herstedvester består af forvaringsanstalten for mænd og kvinder, psykopatfængslet og fængselsvæsenets psykiatriske observationsafdeling. I filmen ser man hovedafsnittene i forvaringsanstalten for mænd og kvinder, kvindeafdelingen dog kun ganske overfladisk.
Filmen henvender sig til de mange grupper af medborgere, der i det daglige møder de psykisk abnorme kriminelle og som derfor har brug for at kende lidt til den behandling, der efter straffeloven af 15. april 1930 anvendes her i landet.
Det er det daglige liv, der skildres, og det er det daglige livs personer, der optræder i filmen. Der er en gennemgående person, men han skildrer ikke sit eget liv. Den forvarede man ser, er med hensyn til livshistorie konstrueret, dog således, at det skildrede liv kan dække ikke alene en enkelt, men en hel række medforvaredes skæbne. Med tal har man derefter forsøgt mere detaljeret at vise, hvilket menneskemateriale der arbejdes med, og hvilke resultater, der er opnået. Manuskriptet er blevet til i et samarbejde mellem de forvarede, personalet, prof. dr. jur. Louis le Maire, overlæge dr. med. Georg K. Stürup og Jens Henriksen.

Kolofon

Instruktion
Jens Henriksen
Manuskript
Jens Henriksen
Kinematografi
Annelise Reenberg
Editing
Jens Henriksen
Sound
Poul Bang
Sound
Jens Egil Hansen
Produktion
Nordisk Films Kompagni
Distribution
Statens Filmcentral

Tags

DFI

Brugertags

Ingen brugertags tilføjet. Du kan være den første!

Relaterede emner