Henter afspiller ...

Økonomiske tænkere 11:15

21. juni 1997

Beskrivelse

Ole Bruus har en samtale med professor Jesper Jespersen om den britiske økonom John Maynard Keynes. 2. del. John Maynard Keynes (1883-1946) var i 1930'erne økonomisk rådgiver for den liberale Lloyd George. Om den konservative Winston Churchill's modstand mod ideen om at sætte gang i økonomien via offentlig udpumpning af købekraft. Underskud på statsbudgettet var en vederstyggelighed for den klassiske nationaløkonomiske tænkning.

Relaterede emner