• Dansk Kulturarv

Stenografiundervisning på "De kommunale Fortsættelseskursus paa Frederiksberg", Edith Stenbo ses som nummer tre fra højre på dette kursus 1. oktober 1913- 1. april 1914. Det er uvist hvilken skole, undervisningen foregik på

Beskrivelse

Municipality: Frederiksberg

Cooperation: Det kommunale Fortsættelseskursus paa Frederiksberg

Note: Edith Stenbos kursusbevis ses med billedfilnr. 453 FKF bevis. Kurset oprettet i 1900 med navnet Det kommunale Fortsættelseskursus og fik senere betegnelsen Frederiksberg Kommunes Fortsættelseskursus (FKFK), som i 1978 blev nedlagt og omdannet til VUC m.m. Kurset tilbød allerede fra starten aften- og ungdomsskoleundervisning i almindelige skolefag og efterhånden i et stadig større antal praktiske fag samt handels- og kontorfag. Undervisningen foregik på kommunens forskellige skoler og fra 1914 oprettedes dagundervisning. Fra 1927 blev skolen delt i to afdelinger: en ungdomsskole og en aftenskole. Fra 1962 oprettes desuden kurser til teknisk og udvidet teknisk forberedelseseksamen samt senere den statskontrollerede prøve efter 9. og 10. klasse. Fra 1975 blev HF-enkeltfagskurserne lagt under FKFK og sammenlagt med den øvrige prøveforberedende undervisning i afdelingen: Frederiksberg Forberedelseskursus. Afholdelsen af Frederiksberg Kommunes Medborgerkurser (1948-1972) var desuden underlagt kurset. FKFK sorterede frem til 1923 direkte under skoledirektøren med to tilsynsførende lærere.

Mere fra samme udgivelse

Brugertags

Ingen brugertags tilføjet. Du kan være den første!

Relaterede emner