• Dansk Kulturarv

Aandens Arbejdere

1919

Beskrivelse

... En Professor tjener maaske ikke mere end en Havnearbejder. Men Professoren gør kun, hvad han har Lyst til, et behageligt og roligt Arbejde, som det er hans Glæde og Ærgerrighed at udføre ... (Edvard Brandes i Folketinget.)

Naar Høffding blot i Etiken kan læse, Gi'er han gerne Afkald paa Boeuf bearnaise.

Thorkild Rovsing føler sig synlig oplivet, Naar han faar en Patient, som Faber har opgivet.

Bohr blæser paa, om hans Flipper er flossede, Naar blot han kan faa Tal til at skabe sig tossede.

Professor Heiberg ler i sit Skæg, Naar han bare har attisk Salt til et Æg.

Naar Kosten er sløj og Fortjenesten sur, Sidder Kuhr og griner af Epikur.

Bli'er der ikke Raad til andet Sjov, Saa har Bentzon dog altid sin Ægteskabslov.

Smørret stiger, naa ja Herregud, Niels Nielsen skal nok nok kunne regne den ud.

Vil Valdemar Schmidt lidt Fornøjelse ha'e, Saa klæ'er han Kong Ramses' Svigermo'r aø.

Kan Strømgren hitte en Prik paa Mars, Gi'er han Pokker i friske Slikaspar's.

De mange professorer hygger sig med hver deres felt.

Tusch

Mere fra samme udgivelse

Kolofon

Skaber
Schmidt, Alfred (1858-1938) bladtegner

Relaterede emner