• Dansk Kulturarv

Af Venstre-vikingernes saga

Beskrivelse

Grosserer Anker Lau, der er fører for Hovedstadens Venstre, har i sit blad "Dansk Grossist-Tidende" angrebet partifællen Thorkil Kristensens valutapolitik.

...I lejren gik alt igen sin vante gang. Edvards mænd var optaget af smaafejder med de andre høvdinges folk ude omkring. Men en dag blev der stor opstandelse i lejren. Ind kom de trækkende med drengen Anker Fidus, som man nys havde antruffet, siddende bag gildeshallen, hvor han huggede smæderuner om sine fosterbrødre i en fladsten. Værst var et nidvers om Thorkil den Vise. Det talte de meget om den vinter.

Fem venstrevikinger.

Thorkil Kristensen og en anden venstreviking kommer slæbende med Anker Lau ind foran høvdingen.

Tidligt begynder Bo Bojesen at tegne de politiske partier og deres folkevalgte medlemmer igennem en anden forklædning og identitet.

Han udvikler bl.a. Venstre-vikingernes saga-imitation, ja endda på det nærmeste skrevet på oldnordisk. Nærmest hver eneste politiske tegning, der omhandler bondepartiet venstre, tegnes i denne imitation i perioden 1949 – 75.

Tusch

Dagens Tegning

1949

Mere fra samme udgivelse

Kolofon

Skaber
Bojesen, Bo (1923-2006) bladtegner

Relaterede emner