• Dansk Kulturarv

Dagens Tegninger

Beskrivelse

- Skriv!

Svend Auken vil have, at justitsminister Erik Ninn-Hansen udarbej-der et lovforslag om par-lamentarisk kontrol med politiets og forsvarets efterretningstjenester, ellers vil Socialdemo-kratiet, SF og de radika-le blive enige om en mo-del.

Justitsminister Erik Ninn-Hansen sidder ved et skrivebord og skriver under på et papir, som Svend Auken har sat fingeren på. Bag Auken står Gert Petersen og Niels Helveg Petersen.

Tusch

Dagens Tegninger

Mere fra samme udgivelse

Kolofon

Skaber
Poulsen, Poul Erik (1935-2013) bladtegner

Relaterede emner