• Dansk Kulturarv

Det privatiserede Folketing

Beskrivelse

Britta Schall Holberg: - Invalidepension! Så skal De trække en af de grønne.

Palle Simonsen: - Godt initiativ, min gode [mand].

Poul Schlüter: - Har De nogen sinde tænkt på at gå ind i politik?

- Ærede skatteydere, rentenydere og bistandsnydere, millionærer og funtionærer, pensionister og fulderister! Træd nærmere, køb Dem en plads i DANMARKS FOLKETING og bestem selv hvordan De skal plukkes, nedskæres og køres gennem behandlingsapparatet. Få pladser tilbage, går for de billigste kneb! Komså, komså, komså - så løven Uffe i stramt skoleridt - se ministre blive savet midt over, uden at en Fenger lider overlast eller et Haarder krummes på hovedområdet. Vær med i det uhyggelige nummer "NATO-raketterne", hvor frygtløse politikere sætter andres liv på spil. Absolut sidste forestilling! Giffen, gaffen, guffen, sagerne ned i skuffen! Komså, komså, komså...

- Hr. betjent! De må hjælpe mig. Jeg er blevet overfaldet!

- Selvfølgelig frue - er det på konto, eller vil De betale [kontant?]

Mimi Jakobsen: - Værsgo'! Men husk at dele pænt.

Erhard Jakobsen: - Kommunist!

- For meget!! Er du klar over, hvad en plads i gymnasiet koster i dag?

Preben Wilhjelm: - Hvad koster en revolution?

Liv og glade dage foran Christiansborg.

Der er et større optrin på Christiansborg Slotsplads. Borgere kommer og klager deres nød til politikerne, som ikke tager dem alvorligt. Nu skal folk selv have penge op af lommen hvis de vil have velfærdsgoder, og da Henning Christophersen ser et lommetyveri, opfordrer han tyven til at gå ind i politik, da han er et naturtalent.

Tusch

Mere fra samme udgivelse

Kolofon

Skaber
Als, Roald (f. 1948) bladtegner

Relaterede emner