• Dansk Kulturarv

Eksamentalitetsforstyrrelser

Beskrivelse

- Naar Christen IV i slaget paa Lyrskov Hede er 8 timer om at grave en grøft, der er 2 m bred og 3 alen dyb, hvor længe var saa Adam i Paradis, saafremt de skundære jordlag er dannet i den yngre tertiærtid og kun er opløselig i vand ved tilsætning af en tynd svovlsyreopløsning.

Nu begynder eksamenstiden, og i læseferien skal de erhvervede kundskaber samles paa én gang i de smaa hoveder.

Dreng har hovedet fuld af tanker.

Dreng tænker på alle de fag han skal til eksamen i.

Tusch

Dagens Tegning

1955

Mere fra samme udgivelse

Kolofon

Skaber
Bojesen, Bo (1923-2006) bladtegner

Brugertags

Ingen brugertags tilføjet. Du kan være den første!