• Dansk Kulturarv

Fremtidens fiskeri

Beskrivelse

- Jeg kan oplyse skibschefen om, at vi - ved hjælp af de i fiskeriministeriets cirkulære af 13. oktober 1949 anordnede metoder - mener at have iagttaget en udbredt forekomst af en fiskeart, der efter hvad vore hidtige undersøgelser viser, maa antages at være en makrel, og jeg formoder, at vi som sædvanlig indberetter det skete, vedlagt en fyldig rapport til ministeriet, og først træffer foranstaltninger til fiskeriet, naar ministeriet har afgivet betænkning.

Handelsministeriet har udstedt et nyt cirkulære, hvorefter kutteres medicinkasser ogsaa skal indeholde udstyr til fødselshjælp.

Fiskekutter klistret til med sedler med diverse bestemmelser og advarsler. Ombord mænd, der passer bureaukratiet.

Ombord på fiskekutter til havs ses, ikke almindelige fiskere, men pænt klædte bureaukrater. Kutteren er påklistret alverdens bestemmelser og advarsler, om mændene ombord konsulterer deres papirer,

Tusch

Dagens Tegning

1950

Mere fra samme udgivelse

Kolofon

Skaber
Bojesen, Bo (1923-2006) bladtegner

Brugertags

Ingen brugertags tilføjet. Du kan være den første!

Relaterede emner