• Dansk Kulturarv

Losseplads og Paradis

Beskrivelse

Mest af hensyn til eventuelle byger sidder jeg i skjul i min "sten", et telt camoufleret som kampesten. Bag mig et stort graæsbevokset areal plettet med buske af hvidtjørn. Foran, volden af affald, der rykker frem som en gletcher, en halv snes meter om maaneden, over en bred front.

Københavns kommunes losseplads. "Areal under opfyldning" hedder der på kortet. Her kendes ikke til fine fornemmelser, haves ingen aversioner. Her ædes, vulgært, under skrig og skraal. Mange tusinde fugle vogter på hver bid spiseligt - for maager. altsaa. Sølvmaagen er langt i overtal. Derefter kommer hættemaagen, saa stormmaagen. Sølvmaagen er størst, hættemaagen mindst. Den voksne sølvmaage er hvis. Vingernes overside lys graablaa. Forreste svingfjer har sorte og hvide pletter. Benene grumset kødfarvede. Gult næb med rød plet. De unge sølvmaager er brunspættede, lysest i sidste ungfugledragt. Næb sort. Først i fjerde leveaar er de udfarvede og kønsmodne. Mange af sølvmaagerne her kan udemærket have tilbragt hele deres ungdom her. Føde er her nok af, hele aaret. Omkring 1600 læs skrald, pr. dag, tippes af for næsen af dem. Renpillet, bliver det elskværdigt vendt af bulldozeren og væltet ud over kanten. Ny afsøgning, i trængsel. Her leves højt på velfærden. Vore skraldebøtter er deres paradis. Men det er ikke ufarligt. Intet paradis er. Flere har flækket svømmehud, andre skamskaarne, forvoksede ben. Nye tider skaber nye farer, og ikke alle er saa overkommelige som plasticposen, der med et svup af vinden kastes over hovedet på en af dem, netop som den gik ned efter resterne af sin spandauer. Flere fugle ligger på valen. Heller ikke ufarligt for mig! Hen paa eftermiddagen kommer et par drenge. Robin Hood og William Tell. Jeg hører dem, ser dem, men har travlt med at tegne. Saa ganske nær ved: "Prøv at skyd på den"! Det siver ind. Jeg ser ud bag det bagerste glughul, fanger det sigtende øje, føler pilen i min ryg, og sender et brøl ud gennem hullet. Jeg vandt, angriberne flygtede, rædselsslagne. Se, hvis nu...

Med mellemrum trækker en professionel klunser op langs "gletcherranden". Han er priviligeret. Har løst "fiskekort" i kontrolskuret. Kun et begrænset antal udstedes. Han gaar efter metaller. Kobber, messing og aluminium. Hver dag gaar alligevel for tusindvis af kroner værdier tabt, men omstændighederne forbyder en grundigere sortering. Snart er her fred, for mennesker, igen, og foran mig raser skænderiet om det vi smed i skraldespanden i gaar. Gii-au gii-au, girgirgirgir - hyler de. De er graa, grumme og graadige. Men tænk at kunne flyve saadan.

Collage af seks forskellige tegninger af måger på en losseplads. To tegninger viser mågerne flyve i flok over skraldet. En tegning viser en ung sølvmåge og en gammel hættemåge stå i græsset, de resterende tegninger viser hættemåger på jorden.

Tusch

Mere fra samme udgivelse

Kolofon

Skaber
Bering, Claus (1919-2001) tegner og filmproducent

Brugertags

Ingen brugertags tilføjet. Du kan være den første!

Relaterede emner