• Dansk Kulturarv

Nogle Udtalelser om Jordskælvet den 1. November 1930

1930

Beskrivelse

Professor Birch: - Jeg blev slynget fra Sengen ud paa Gaden med hele Pibetøjet og røg lige i Armene paa Dr. Wieth-Knudsen; det var det frygteligste Øjeblik i mit Liv.

Koristinde Hanne Persø: - Det var et haardt Stød for mig, men højere Magter maa have staaet mig bi - jeg vandt nemlig derved igen mit Teaterydre.

Bindslev: - Det lød for mig saa voldsomt, som om Tandlæge Meyer nedenunder blev smidt paa Gaden med alle Møblerne.

Pinstrup: - Gulvet begyndte at gynge, saa jeg uvilkaarligt raabte: "Kridt Støvlerne og staa fast!"

Betty Nansen: - Jeg havde lige skrevet Ordet Krapyl og kom saa voldsomt til at ryste, at der kom et Nul for meget i den aarlige Understøttelse, jeg bad om.

Skuesp. Rassow: - Jeg var til Møde med Teaterdirektørerne, men jeg mærkede ikke noget usædvanligt. Barometret stod som altid paa Jordskælv.

Kaptajnen paa "Sværdfisken": - "Sværdfisken" var Kl. 11½ i sødygtig Stand. Kl. 12 kom Stødet, Masten raadnede og gjorde Skibet uskikket til flere Grønlandsrejser i Aar.

Borgerrepr. Espersen: - Idet jeg raabte: "Gør ikke Krofar noget!", kom Stødet, saa Værten rokkede i ssit Nattesæde, og Halsen blev knækket paa flere Flasker.

De forskellige personer bruger jordskælvet til at bortforklare forskellige ting.

Tusch og akvarel

Mere fra samme udgivelse

Kolofon

Skaber
Schmidt, Alfred (1858-1938) bladtegner

Relaterede emner