• Dansk Kulturarv

Sangforeningen Morgenrøden

Beskrivelse

Sangforeningen havde indbudt folk fra erhvervene til en tur i skoven, men den forløb ikke særlig festligt, fordi hver af parterne troede, at de andre havde taget mad med.

Melodi; I skoven skulle være gilde.

Nu har vi kaldt til møde i vores spare ting. De var saamænd saa søde, men sagde ingenting. Det kan man ej begribe, naar vi nu er i knibe. Men det er maaske nok, fordi minister J. O. Krag, slet ikke ligner Valdemar, der kaldes Atterdag.

Skal kronekursen hæves? Skal alting skrives op? Hvad er det mon, der kræves: et pris- og lønningsstop? Vi spø'r, I svarer ikke. I ku' da bare nikke. For vi maa ha' en løsning paa problemet, før I gaar, for ellers blir' vi staaende paa stedet, hvor vi staar.

H.C. Hansen holder picnic med sin regering.

H.C. Hansen holder picnic med sin regering og folk fra erhvervene.

Bo Bojesen opfinder Sangforeningen Morgenrøden og tegner herigennem den socialdemokratiske bevægelse i årene 1953-54. Imitationen er stærkt påvirket af kollegaen Storm P`s monologer og den socialdemokratiske begejstring for altid at bryde ud i sang.

Tusch

Dagens Tegning

1955

Mere fra samme udgivelse

Kolofon

Skaber
Bojesen, Bo (1923-2006) bladtegner

Relaterede emner