• Dansk Kulturarv

Sangforeningen Morgenrøden

Beskrivelse

- Saa tager vi 2.akt, 7. scene:

Der vanker en viking imellem grønne træer.

Roser og yndelige blommer.

Der synger en drossel, han staar den saa nær,

i haabet om valget, der kommer.

Han lytter med list imellem grønne træer.

Roser og yndelige blommer.

Han grubler og støtter sig tavs til sit sværd

i haabet om valget, der kommer.

Erik Eriksen paaviste under folketingsdebatten, at regeringens politik nu er inspireret af "Elverhøj". - Hvordan opfatter den saa truslen om valg?

En gruppe mennesker spiller skuespil.

H.C. Hansen og hans regering er udklædt som teatertrup og opfører "Elverhøj".

Bo Bojesen opfinder Sangforeningen Morgenrøden og tegner herigennem den socialdemokratiske bevægelse i årene 1953-54. Imitationen er stærkt påvirket af kollegaen Storm P`s monologer og den socialdemokratiske begejstring for altid at bryde ud i sang.

Tusch

Dagens Tegning

1955

Mere fra samme udgivelse

Kolofon

Skaber
Bojesen, Bo (1923-2006) bladtegner

Relaterede emner