• Dansk Kulturarv

Sangforeningen "Morgenrøden"

Beskrivelse

Uddrag af sangforeningens protokol:

Efter kassemesterens lidt pludselige afrejse til Grønland konstateredes beklageligvis et betydeligt underskud i foreningens beholdning af fremmed valuta, hvorfor man paa et hastigt indkaldt møde vedtog at forhøje det almindelige medlemskontingent fra 4½ til 5½ pr. maaned. Mødet sluttede med afsyngelse af nr. 274, sidste vers:

Lykken er ikke gods eller guld. Lykken er ikke valuta og rente. Bare vi tror paa, at kassen er fuld, har det ej hast - vi kan immervæk vente.

Politikere ved pengeskab.

Politikerne ser, at der kun er en ølflaske i deres pengebeholdning.

Bo Bojesen opfinder Sangforeningen Morgenrøden og tegner herigennem den socialdemokratiske bevægelse i årene 1953-54. Imitationen er stærkt påvirket af kollegaen Storm P`s monologer og den socialdemokratiske begejstring for altid at bryde ud i sang.

Tusch

Dagens Tegning

1954

Mere fra samme udgivelse

Kolofon

Skaber
Bojesen, Bo (1923-2006) bladtegner

Relaterede emner