• Dansk Kulturarv

Prøveægteskab

1928

Beskrivelse

4/8. Prøvesølvbryllup. En sjælden smuk Fest fandt Sted igaar i "Hotel Prinsen", idet Stakitforpagter Probérsen afsluttede sit 25de Prøveægteskab. Prøvesølvbrudgommen, der endnu er rask og rørig, takkede i en Tale, hvoraf vi her brunger Slutningen efter Hr. Stakitforpagterens Manuskript, sine 25 Partnere, der alle var til Stede, for udvist Venlighed og Forstaaelse: "Hm - tja mine - Damer - som det maaske vil være Dem bekendt, er jeg ikke en Mand, der træffer overilede Beslutninger. Ved denne, om jeg saa maa sige: højtidelige Lejlighed, hvor jeg altsaa fejrer mit 25de Prøveægteskab, kan jeg tænke mig, at hver især af Dem er, om det maa være mig tilladt at sige: spændt paa, hvem jeg vælger, og jeg skal da have den Ære, hm, at meddele Dem, at jeg den 6te dennes agter at indgaa borgerligt og kirkeligt Ægteskab med min 26de Prøveforlovede, Danagirl, Frøken Tulle Suss-aa." Den unge, henrivende Frk. Suss-aa viste sig paa dette Tidspunkt og blev modtaget med, om end ikke stærkt, saa dog stærkt blandet, Bifald. Bryllupsrejse til Hedehusene.

En mand har indgået prøveægteskab med 25 meget forskellige kvinder på én gang. Han holder nu en fest hvor han annoncerer at han har valgt at gifte sig med en helt anden kvinde.

Tusch og akvarel

Mere fra samme udgivelse

Kolofon

Skaber
Schmidt, Alfred (1858-1938) bladtegner

Brugertags

Ingen brugertags tilføjet. Du kan være den første!