• Dansk Kulturarv

"Værneforeningen for svagt begavet Ungdom" tager Efteraarsudstillingen i Øjesyn.

1918

Beskrivelse

10/11. "Værneforeningen for svagt begavet Ungdom" har afsluttet sit andet Arbejdsaar. Jeg har ikke anet, at en Forening med et saa smukt - og uhyre omfangsrigt - Formaal existerede. Antageligt er det Foreningens Opgave at sørge for, at Arbejde, hvoraf meget ikke er saa godt, meget maaske mislykket og forfejlet., - - - ikke derfor bliver udsat for at stemples som uhæderligt. Jeg ser tydeligt i Aanden, hvorledes "Værneforeningen for svagt begavet Ungdom" tager Efteraarsudstillingen i Øjesyn.

Foreningsmedlemmerne besøger efterårsudstillingen på Charlottenborg. Moderne kunst er uforståelig og uimponerende, og er derfor et vigtigt sted for foreningen at finde nye svagt begavede unge, de kan hjælpe.

Tusch og akvarel

Mere fra samme udgivelse

Kolofon

Skaber
Schmidt, Alfred (1858-1938) bladtegner

Brugertags

Ingen brugertags tilføjet. Du kan være den første!

Relaterede emner