• Dansk Kulturarv

Venstre-vikingernes saga

Beskrivelse

Knud Kristensen er atter traadt frem paa den politiske arena som modstander af den nye grundlov.

Juli kom, og rolig sad høvdingen, Erik fra Ringe, ved styret med frit lejde til kornmod. Vel laa varmen gallisk tungt over riget, men det var også ungskuernes tid, hvor hingstevældekræfterne fik selv træg strøm til at bruse - og skjoldmøen Helga havde kundgjort, at der var frit løb paa kongeveje. Saa kom det, at Erik, der netop var i ringlende ridt ud over, passerede en smaasti med stop baade for og bag. Rask var han, for hvem turde krydse hans vej ... Brat sluttede hovslags dundren, fra sti til sti larvelunted Sorte Knud og mumlekvad: - Stop i stop, og skidt i møg, a rider som det passer til mit øg!

Knud Sildebinder syntes, det lød som en udfordring, men høvdingen Erik svared tørt, at sligt skulle man ikke tage saa tungt. Saa længe Sorte Knud holdt sig paa de smaa stier, kunne en anden vel altid lade ham lunte ud. Og derved blev det.

Knud Kristensen på langsom pony blokerer vejen for de andre vikinger på deres stridsheste.

Eriksen og Rée er i fuldt galop ud af stierne. Pludselig bliver de nødt til at standse brat, da Kristensen i meget roligt tempo krydser deres vej på sin langsomme pony.

Tidligt begynder Bo Bojesen at tegne de politiske partier og deres folkevalgte medlemmer igennem en anden forklædning og identitet.

Han udvikler bl.a. Venstre-vikingernes saga-imitation, ja endda på det nærmeste skrevet på oldnordisk. Nærmest hver eneste politiske tegning, der omhandler bondepartiet venstre, tegnes i denne imitation i perioden 1949 – 75.

Tusch

Dagens Tegning

1953

Mere fra samme udgivelse

Kolofon

Skaber
Bojesen, Bo (1923-2006) bladtegner

Relaterede emner