• Dansk Kulturarv

Venstre-vikingernes saga

Beskrivelse

Fhv. forsyningsminister Axel Kristensen har med harme tilbagevist paastanden om, at han gennem sin haarde agitation har tvunget retsstatspartiets kandidat til at trække sig helt ud af valgkampen.

- Træske tunger saaed' over landet løgnens sæd, saaledes at rænkelystne runemagere berettede, at berserken Axel var en slagsbroder, der med vold tvang sin modstander fra marv og mæle. - Og det endskønt hver mand monne vide, at Axel som tyren Ferdinand ejede et lyrisk sind og valgte straaets kilderstik for sværdets blodsus. Mangen mand væmmedes ved de rænkefulde rygter.

Kristensen sidder på en eng og kilder retsstatspartiets kandidat blidt med et strå. Arnth-Jensen ser begejstret til, Starcke ser betuttet til.

Kristensen sidder på en holm ude i et åløb og kilder retsstatspartiets kandidat blidt med et strå. Arnth-Jensen ser begejstret til, Starcke ser betuttet til.

Tidligt begynder Bo Bojesen at tegne de politiske partier og deres folkevalgte medlemmer igennem en anden forklædning og identitet.

Han udvikler bl.a. Venstre-vikingernes saga-imitation, ja endda på det nærmeste skrevet på oldnordisk. Nærmest hver eneste politiske tegning, der omhandler bondepartiet venstre, tegnes i denne imitation i perioden 1949 – 75.

Tusch

Dagens Tegning

1950

Mere fra samme udgivelse

Kolofon

Skaber
Bojesen, Bo (1923-2006) bladtegner

Relaterede emner