• Dansk Kulturarv

Venstre-vikingernes saga

Beskrivelse

"Ålborg Amtstidende" kræver, at Venstres landsmøde i denne måned åbnes for offentligheden:

Det var det år, da vinter var vår, og våren blev væk. Midsommer sank ned i søle og solhvervsmulm, og byggen måtte bjærges med bådshage, da høstens tid var inde. Sært var det ikke, at bersærkerne i høvdingen Erik fra Ringes lejr gnubbede gumperne sammen om bålstedet, galdegustne og gummehakkende. Just som søndenblæsten stod værst på, kom der bud til bersærkerne om, at døren til høvdingehallen skulle stå åben. Thi tidendetrælle ønskede fri adgang gennem led og ladeport for at lægge øre til tingfællers tvistigheder. Da vrededes høvdingen Erik fra Ringe ved varslet om sligt gæstebud for nyfigne, som idelig ville fritte ud om fejlslagen landnamsfærd og lodde dybden i tankens udtørrede brøndtragt. Thi lang tids indenhørms halmleje havde gjort ham kuldskær. Men ingen turde stænge døren. Frejdigt så Vagn Vildmås frem for sig og kvad: "Åben port er åben pande. Søger nidding noget her, da intet han finder!" Længe sad de og grundede over, hvad han kunne mene med det.

Frysende Venstre-vikinger og frisk Vagn Bro ved dør ud til voldsomt regnvejr.

Kristensen, Eriksen og Pedersen fryser fordi døren til høvdingehallen skal stå åben, hvorimod Vagn Bro finder det forfriskende, og forsøger at opmuntre de andre, skønt vejret udenfor er koldt og vådt.

Tidligt begynder Bo Bojesen at tegne de politiske partier og deres folkevalgte medlemmer igennem en anden forklædning og identitet.

Han udvikler bl.a. Venstre-vikingernes saga-imitation, ja endda på det nærmeste skrevet på oldnordisk. Nærmest hver eneste politiske tegning, der omhandler bondepartiet venstre, tegnes i denne imitation i perioden 1949 – 75.

Tusch

Dagens Tegning

1962

Mere fra samme udgivelse

Kolofon

Skaber
Bojesen, Bo (1923-2006) bladtegner

Relaterede emner