• Dansk Kulturarv

Venstre-vikingernes saga

Beskrivelse

"Vestkysten"s redaktør, Knud Ree, holder fast ved sin beskyldning mod statsministeren for at være en mand, man ikke kan stole på.

Det var den høst, Knud Sildebinder løb besærk. Efter dvaleåringers vinterventen vesten for den yderste roerække, fornam han ved Mortendagstide blodsusets blussen bag brynjen. Viggo Lommevender var det, som havde vakt hans vredenskab. Vrissenolm vandrede han ud for at få syn for sine træske tanker om Viggos tvesind. I samme stund han stod ansigt til ansigt med avindsmanden, slyngede Knud Sildebinder sin skallekløver for at prøve Viggos sjælsstyrke. Og det , han skuede, skænkede kraft til tanken og kvad på tungen: "Ingen kan med føje fæste lid til ledingsmand, som valent virrer med hovedet, hvor sand stridsmand ville stå frygtløst fodfast".

Knud Rée og Viggo Kampmann i duel ved Erik fra Ringes lejr.

Knud Rée kaster en økse efter Viggo Kampmann. Øksen lander i et træ.

Tidligt begynder Bo Bojesen at tegne de politiske partier og deres folkevalgte medlemmer igennem en anden forklædning og identitet.

Han udvikler bl.a. Venstre-vikingernes saga-imitation, ja endda på det nærmeste skrevet på oldnordisk. Nærmest hver eneste politiske tegning, der omhandler bondepartiet venstre, tegnes i denne imitation i perioden 1949 – 75.

Tusch

Dagens Tegning

1961

Mere fra samme udgivelse

Kolofon

Skaber
Bojesen, Bo (1923-2006) bladtegner

Brugertags

Ingen brugertags tilføjet. Du kan være den første!

Relaterede emner