• Dansk Kulturarv

Venstre-vikingernes saga

Beskrivelse

Inden for Venstre tales der om en hviske-kampagne, der hvisker om, at en hviske-kampagne er sat i gang mod Erik Eriksen.

Sælsom lyd lod sig høre ved kyndelmissetid, om man lagde øren til ager og tolkede mulds mæle. Fordums gungrende stridsglam var gravgemt. Vikinger tog nu varsel af vindens tag i vissengræs og granskede galtens grynten. Yderst i udmarken stod Axel Kummeklinker vagt, værnende vikingers velfærd mod hidsende havgus, som lydløst lagde lammende gift i broderskabets bæger. Anspændt stod Axel; thi den, som lytter til brændings brus, vil altid høre bulder. Og luftens lyde gav genklang i tankehvælvets tomrum, og han kvad: "Tidens tonløse tale vorder drivkraft til morgendags dåd".

Venstrevikinger ved lyttepost

Der lyttes ivrigt efter hviske-kampagnen rettet mod Erik Eriksen

Tidligt begynder Bo Bojesen at tegne de politiske partier og deres folkevalgte medlemmer igennem en anden forklædning og identitet.

Han udvikler bl.a. Venstre-vikingernes saga-imitation, ja endda på det nærmeste skrevet på oldnordisk. Nærmest hver eneste politiske tegning, der omhandler bondepartiet venstre, tegnes i denne imitation i perioden 1949 – 75.

Tusch

Dagens Tegning

1961

Mere fra samme udgivelse

Kolofon

Skaber
Bojesen, Bo (1923-2006) bladtegner

Relaterede emner