• Dansk Kulturarv

Venstre-vikingernes saga

Beskrivelse

Træsk tale sagde, at høvdingen Erik fra Ringe mest sad for at sidde, og kun lidt blev der gjort uden for arms vidde. Men venner kunne vise, at sligt var ond tunge, for havde ikke bersærkeren Sønderup med tusk og magt skaffet al Lerchenborgens jord. Og nu var det saatid for smaalodder. Sammen tog de ud for at berede mulden for en urtegaard. Træt arm og svedigt bryst tænker ej paa fjas og tant, kvad Thorkil. Alt for megen snak havde der været i højsædehallen om kaffe, bananer og anden vinlandsslk. Varm blev Helga bag kommandørkorset, da hun saa Arnth Rorsmand flittigt passe sin dont og stikke fingerhuller til bønner nede langs smaabækken. Men da vinden bar fra, hørte hun ej hans selvgjorte smaakvad: "Sene sekler vil mindes smaamands stordaad". - Det var kaffebønner, han lagde i hullerne.

Vikingerne Eriksen, Pedersen, Kristensen, Rée og Arnth-Jensen på mark.

Vikingerne sår en mark. Eriksen slæber halm, Kristensen og Rée pløjer og hakker jorden, Pedersen kommer med frokost. Forrest sidder Arnth-Jensen og laver fingerhuller til frø. Huller hvori han putter kaffefrø.

Tidligt begynder Bo Bojesen at tegne de politiske partier og deres folkevalgte medlemmer igennem en anden forklædning og identitet.

Han udvikler bl.a. Venstre-vikingernes saga-imitation, ja endda på det nærmeste skrevet på oldnordisk. Nærmest hver eneste politiske tegning, der omhandler bondepartiet venstre, tegnes i denne imitation i perioden 1949 – 75.

Tusch

Dagens Tegning

1952

Mere fra samme udgivelse

Kolofon

Skaber
Bojesen, Bo (1923-2006) bladtegner

Relaterede emner