• Dansk Kulturarv

Venstre-vikingernes saga

Beskrivelse

Fhv. landbrugsminister Jens Sønderup forlader Folketinget, og Venstre har tilbudt Retsforbundets ordfører Niels Andersen at arve hans sikre valgkreds i Skjern mod at skifte politisk kulør.

Kommet var den kvæld hvor Jens fra Sønderup smed slagsværd og stridskjortel og begav sig bort fra bersærkernes lejr til alderdoms ælde i ensomhed. Just da kom Niels Starckelaar hjulende forbi, og Erik fra Ringe og hans mænd, som stode med Jenses aflagte stridsdragt, blev alle grebet af skæbnens synske sanser. "Kryb kun i koften og gravlæg din grundskyld", kvad Axel Kummeklinker, alt mens Erik fra Ringe lokkede med listne ord om liggelun lade i evig vinterhviles vellyst. Vagn Vildmaas kvad med i koret: "Bade kan du dit blik i skønne skjoldmøers fuldbaarne former naar Helga og Vivi bølger med barmen". Niels blev slagen med stumhed, thi ingensinde før havde nogen retsstatsmand hørt slige honningord fra bondefødte bersærker.

Venstrevikinger tilbyder Niels Andersen en helt ny vikingedragt.

Niels Andersen er ude og cykle en tur da han passerer venstrevikingernes gård. Tre vikinger står ved porten og prøver at lokke ham ind ved at tilbyde ham både sværd, hjelm og stridsdragt. Desuden fortæller de ham om vikingelivets herligheder.

Tusch

Dagens Tegning

Mere fra samme udgivelse

Kolofon

Skaber
Bojesen, Bo (1923-2006) bladtegner

Relaterede emner