• Dansk Kulturarv

Venstre-vikingernes saga

Beskrivelse

Efter blot to vælgermøder i Hillerød-kredsen har venstres kandidat, fhv. forsyningsminister Axel Kristensen, indgydt retsforbundets kandidat en saadan rædsel, at han har nedlagt sit mandat.

- Aldrig før havde berserken Axel sanset safternes strømme saaledes suge gennem sine aarer, og da han mødtes paa holm med Starckeodders udvalgte mand, maatte hannem med panden i græs bekende sin grundskyldsbevidsthed og trygle om frit lejde til at drage vaabenløs hjem.

Kristensen slår retsforbundets kandidat ned med en kølle. Arnth-Jensen ser begejstret til, Starcke ser betuttet til.

Kristensen slår retsforbundets kandidat ned med en kølle. Arnth-Jensen ser begejstret til, Starcke ser betuttet til.

Tidligt begynder Bo Bojesen at tegne de politiske partier og deres folkevalgte medlemmer igennem en anden forklædning og identitet.

Han udvikler bl.a. Venstre-vikingernes saga-imitation, ja endda på det nærmeste skrevet på oldnordisk. Nærmest hver eneste politiske tegning, der omhandler bondepartiet venstre, tegnes i denne imitation i perioden 1949 – 75.

Tusch

Dagens Tegning

1950

Mere fra samme udgivelse

Kolofon

Skaber
Bojesen, Bo (1923-2006) bladtegner

Relaterede emner