• Dansk Kulturarv

Venstre-vikingernes saga

Beskrivelse

De jævnlige møder mellem V og K's toppolitikere tjener ikke noget formål, mener den konservative gruppeformand Poul Sørensen.

Hul genklang af hug hang over tunet, hvor tønden tog imod tærsk og stød uden så meget som at linde på låget. Skønt fastefesten for længst var ovre, agtede høvdingen Poul Pegepind ikke at give op. Thi tryg var han i troen på, at fritugtens tigerdyr i skjul sad på spring, om blot man havde styrke til at søndre de stædige staver. Men køllekraften ville ikke komme til ham. Dragende sit åsyns dække til side kvad Poul den Kullede af Kraftbjørneætten: "Modløst mat bersærk ej magter mellemmand for vidsyn at være. Dølget dyr har døden fanget, førend frænder kan skænke det frihed." Ved disse ord krøb kyndelmissekulden op under høvdingekoften som varsel om at søge høhvile vinteren over.

Hartling og Sørensen slår katten af tønden.

Poul Hartling og Poul Sørensen står med masker i hænderne og køller foran en fastelavnstønde. Jens Peter Jensen ser interesseret på

Tidligt begynder Bo Bojesen at tegne de politiske partier og deres folkevalgte medlemmer igennem en anden forklædning og identitet.

Han udvikler bl.a. Venstre-vikingernes saga-imitation, ja endda på det nærmeste skrevet på oldnordisk. Nærmest hver eneste politiske tegning, der omhandler bondepartiet venstre, tegnes i denne imitation i perioden 1949 – 75.

Tusch

Dagens Tegning

1967

Mere fra samme udgivelse

Kolofon

Skaber
Bojesen, Bo (1923-2006) bladtegner

Relaterede emner