• Dansk Kulturarv

Venstre-vikingernes saga

Beskrivelse

Fiskeriminister Knud Rée har inspiceret Østerskompagniet i Nykøbing, skønt det hidtil har hørt under handelsministeriet, hvilket har skabt administrative forviklinger.

... som nu Knud Klipfisk vedte hjem nordenfjords fra, kom Thorkil den Vise ned paa stranden, hvor høvdingen Erik allerede stod med velkomstord paa læben. Thorkil sagde: - Ingensinde kan du Erik give dit minde til, at Knud Klipfisk, ej heller Henrik Bonde gaar paa østersfærd, thi slig gerning maa stedse høre mig til. Derhos er det mig, der er sat til her i riget at skrabe bunden.

To vikinger står på strand, mens tredje står i båd.

Thorkil Kristensen står på strand og er sur på Knud Rée og snakker derfor med Erik Eriksen. Alle udklædt som vikinger.

Tidligt begynder Bo Bojesen at tegne de politiske partier og deres folkevalgte medlemmer igennem en anden forklædning og identitet.

Han udvikler bl.a. Venstre-vikingernes saga-imitation, ja endda på det nærmeste skrevet på oldnordisk. Nærmest hver eneste politiske tegning, der omhandler bondepartiet venstre, tegnes i denne imitation i perioden 1949 – 75.

Tusch

Dagens Tegning

1951

Mere fra samme udgivelse

Kolofon

Skaber
Bojesen, Bo (1923-2006) bladtegner

Relaterede emner