• Dansk Kulturarv

Venstre-vikingernes saga

Beskrivelse

Ved en forveksling er det officielt blevet meddelt, at folketingsmand Arnth Jensen paa skytteforeningens vegne har sagt nej til et stort tilskud fra tips-pengene, hvilket saa ingenlunde er rigtigt:

Altid maatte høvdingen, Erik fra Ringe, sande, at smal kost giver stridigt sind, og nu hvor vinteren laa klamt over agrene, og snakken gik mund til øre langs væggen, kom ufredssladder som grums i godtøl. Een sagde, at Arnth Rorsmand var gaaet til Thorkil den Vise med den møntpose, han havde faaet for sin andel i tips-dyst, og krævet at han, Thorkil, skulle tage den og give ham skyldfrie skillinger i stedet. Saadan sagde de, at Thorkil havde smilet som altid, naar han saa mønt inden for armsvidde. Men haardt holdt det at faa ham til at give med højre, hvad han havde taget med venstre.

Usandt var det hvert ord.

Thorkil Kristensen med pengeposer, og Arnth-Jensen, begge som vikinger.

Arnth anmoder om en pose penge, men Kristensen er meget uvillig til at aflevere den til ham, skønt han netop har modtaget en anden pose fra Arnth.

Tidligt begynder Bo Bojesen at tegne de politiske partier og deres folkevalgte medlemmer igennem en anden forklædning og identitet.

Han udvikler bl.a. Venstre-vikingernes saga-imitation, ja endda på det nærmeste skrevet på oldnordisk. Nærmest hver eneste politiske tegning, der omhandler bondepartiet venstre, tegnes i denne imitation i perioden 1949 – 75.

Tusch

Dagens Tegning

1952

Mere fra samme udgivelse

Kolofon

Skaber
Bojesen, Bo (1923-2006) bladtegner

Brugertags

Ingen brugertags tilføjet. Du kan være den første!

Relaterede emner