• Dansk Kulturarv

Venstre-vikingernes saga

Beskrivelse

Der er opstaaet en indre Venstre-krise i anledning af Thorkil Kristensens tilbøjelighed til at handle selvstændigt paa alles vegne:

Stille og madmildt havde julen ligget over Erik fra Ringes lejr. Hver passede sit. Flere ingenting. Harald Sværdsvinger flyttede hver morgen ved daggry om paa sine mænd, at alle kunne føle sig øverst, uden at nogen deraf forfaldt til magtbryne. Alt imens gik Thorkil den Vise og puslede med sit. Ingen lagde mærke til, at han gjorde Sorte Knuds eenmandssnekke klar til togt for at fare alene paa landnamsfærd. Men da man en morgen vaagnede og saa ham stride snekken af stranden, strømmede de til. Flere ville med. I agter stod Thorkil og kvad: - Aldrig saa man klog mand bære flere hoveder.

Kristensen på vikingeskib, og Eriksen, Rée og Harald Petersen på stranden.

Kristensen er på vej til at søsætte enmands-vikingeskib, men Eriksen, Petersen og Rée prøver at borde skibet. Kristensen sparker Petersen i maven for at undgå at han kommer med.

Tidligt begynder Bo Bojesen at tegne de politiske partier og deres folkevalgte medlemmer igennem en anden forklædning og identitet.

Han udvikler bl.a. Venstre-vikingernes saga-imitation, ja endda på det nærmeste skrevet på oldnordisk. Nærmest hver eneste politiske tegning, der omhandler bondepartiet venstre, tegnes i denne imitation i perioden 1949 – 75.

Tusch

Dagens Tegning

1952

Mere fra samme udgivelse

Kolofon

Skaber
Bojesen, Bo (1923-2006) bladtegner

Relaterede emner