• Dansk Kulturarv

Venstre-vikingernes saga

Beskrivelse

Inden for venstre-konservative krese begynder man nu for alvor at undre sig over Erik Eriksens passitivitet som oppositionsfører.

Skønt besærkerne i høvdingen Erik fra Ringes lejr vaandede sig i vrissen vellyst under Viggo Lommevenders velfærdsstyre, laa Erik som vanligt slattent i slummerslagen, drømmede sig didhen, hvor daadrig dyst kan drives med haand i hvil under hage.

Men ikke længe fik han ligge i eneleje. Snekkegejle stridsmænd gav landnams længsel luft i larmende lurvræl. En kort stund lindede Erik fra Ringe paa øjelaaget. Men snart sad søvnen atter i ham. Hans sanser havde sagt ham, at hylet, han hørte, var skjoldmøen Helgas kedel, som kogte til kvældskaffe.

Tre vikinger prøver forgæves at vække sovende viking med larm.

Oppositionen mener at Erik Eriksen er for passiv.

Tidligt begynder Bo Bojesen at tegne de politiske partier og deres folkevalgte medlemmer igennem en anden forklædning og identitet.

Han udvikler bl.a. Venstre-vikingernes saga-imitation, ja endda på det nærmeste skrevet på oldnordisk. Nærmest hver eneste politiske tegning, der omhandler bondepartiet venstre, tegnes i denne imitation i perioden 1949 – 75.

Tusch

Dagens Tegning

1960

Mere fra samme udgivelse

Kolofon

Skaber
Bojesen, Bo (1923-2006) bladtegner

Relaterede emner