• Dansk Kulturarv

Venstre-vikingernes saga

Beskrivelse

Det har vakt opsigt og nogen uro i Venstre, at Helga Pedersen er opstillet i samme amt som Arnth Jensen.

Altid var Danmark fattigt paa storsten, og svært kunne det være at finde nok til hver bag i kresen omkring høvdingen Erik fra Ringe. Saaledes kom det sig, da der en dag kun var én sten tilbage, men ved den stod skjoldmøen Helga og Arnth Rorsmand. Langsomt hævede Erik blikket mod himlens graa dække, saa løftede han dem begge op paa samme sæde. Der gik en mumlen gennem lejren, men selv sagde Erik: - Om der er snæver plads før kaaringsdagen faar være, men værre er det, om der bliver plads nok siden!

De andre skuttede sig ved at høre saadant varsel.

Arnth-Jensen og Pedersen kæmper om den samme siddeplads

Arnth-Jensen og Pedersen kæmper om den samme siddeplads i kredsen.

Tidligt begynder Bo Bojesen at tegne de politiske partier og deres folkevalgte medlemmer igennem en anden forklædning og identitet.

Han udvikler bl.a. Venstre-vikingernes saga-imitation, ja endda på det nærmeste skrevet på oldnordisk. Nærmest hver eneste politiske tegning, der omhandler bondepartiet venstre, tegnes i denne imitation i perioden 1949 – 75.

Tusch

Dagens Tegning

1953

Mere fra samme udgivelse

Kolofon

Skaber
Bojesen, Bo (1923-2006) bladtegner

Relaterede emner