• Dansk Kulturarv

Venstre-vikingernes saga

Beskrivelse

- Da den vanlige middelhøst var i hus, og Erik fra Ringe gjorde sig rede til at drage paa stridsfærd mod Hans den Røde, samledes bersærkerne paa stranden for at skubbe høvdingesnekken til havs. Men skønt kræfterne var mange, fik snekken ej vand under kølen, thi bænket omkring masten sad de tungrumpede gammelbersærker og tvang spanterne i bund.

Længe havde høvdingen Erik haft ondt øje til dem, al den stund de kun tog del i kampen med haansord og hjemmegjort snak og sad i vejen for stridsmænds sværslag.

Med ru røst kvad da Erik dette kortkvad: "Slig snekke er skab til at kløve bølger - ej ord."

Med én gang fandt de alle, at det var klogt talt, og siden blev de gamle smidt i vandet.

Paa Venstres landsmøde er man enedes om ikke at støtte oppositionen, der ønsker landstinget bevaret.

Eriksen, Rée og Arnth-Jensen foran skib besat af vikinger repræsenterende landstinget.

Eriksen, Rée og Arnth-Jensen er i færd med at skubbe vikingeskibet ud på havet, men det viser sig umuligt da skibet er fyldt med ældre vikinger herunder Federspiel og Hauch, der nægter at flytte sig.

Tidligt begynder Bo Bojesen at tegne de politiske partier og deres folkevalgte medlemmer igennem en anden forklædning og identitet.

Han udvikler bl.a. Venstre-vikingernes saga-imitation, ja endda på det nærmeste skrevet på oldnordisk. Nærmest hver eneste politiske tegning, der omhandler bondepartiet venstre, tegnes i denne imitation i perioden 1949 – 75.

Tusch

Dagens Tegning

1952

Mere fra samme udgivelse

Kolofon

Skaber
Bojesen, Bo (1923-2006) bladtegner

Relaterede emner