• Dansk Kulturarv

Venstre-vikingernes saga

Beskrivelse

Socialdemokratiet appellerer til Venstre og konservative om enighed i forsvarsspørgsmaalet.

Det kom sig en dag i den langstrakte sommer, at Skjalde-Hansen væbner, Poul den platørede, begav sig ad besærkernes lejr til for der at tale tillid i Erik fra Ringe og hans rænkesvorne. Tvær tog Erik imod ham paa tunet. Tømt for tanker stod han i tavshed. Men da væbneren sidenhen lod talen flyde som sødmostet mjød og mumme, greb galsindet om Erik fra Ringe, og han kvad: "Om ej vi længer kan tvistes i stridssyn, hvad lyd er da levnet besærker at blæse i luren?" Ogsaa møllerens Poul, som sad hos, var græmmet af gyldentids tandløse tingtale . .

To politikere og en venstre-viking.

Poul Hansen har en buket blomster i den ene hånd og griber efter Erik Eriksens kappe med den anden mens han frembringer sin appel.

Tidligt begynder Bo Bojesen at tegne de politiske partier og deres folkevalgte medlemmer igennem en anden forklædning og identitet.

Han udvikler bl.a. Venstre-vikingernes saga-imitation, ja endda på det nærmeste skrevet på oldnordisk. Nærmest hver eneste politiske tegning, der omhandler bondepartiet venstre, tegnes i denne imitation i perioden 1949 – 75.

Tusch

Dagens Tegning

1959

Mere fra samme udgivelse

Kolofon

Skaber
Bojesen, Bo (1923-2006) bladtegner

Relaterede emner