• Dansk Kulturarv

Henter afspiller ...

Åmosen

2000

Beskrivelse

Sommerlejr gennem årtusinder

Store Åmose ligger på Vestsjælland. Den 36 kvadratkilometer store mose er et af Nordens vigtigste arkiver for kulturens og dyrelivets udvikling i ældre stenalder. Gennem årtusinder har der sommer efter sommer levet mennesker i Store Åmose. De slog sig ned helt ude ved den myggebefængte grænse mellem sumpen og søen. Når bopladserne blev forladt, blev de hurtigt dækket af tørv. Mosen har bevaret store mængder af våben, redskaber og ikke mindst rester af de dyr, der blev spist.

Omringet af myg

Hvorfor valgte stenalderens mennesker at bo mellem myriader af myg i Store Åmose? Bopladsernes dynger af velbevaret affald ser ud til at give svaret: Mad var vigtigere end velbehag. Folk slog sig ned i det store sø- og sump-område, fordi det var let at skaffe føden her. Fisk var den vigtigste næringskilde. De tegnede sig tilsyneladende for mindst tre fjerdedele af beboernes forsyning af protein. Boede man ved vandkanten, var spisekammeret lige ved hånden. Fiskeriet foregik med spyd, krog og ruse. På fisketure padlede man sig frem i små både. Bådene var sikkert også til stor gavn, når man drog ud for at samle nødder og bær, og når brænde og jagtbytte skulle transporteres hjem.

Skrevet af Anders Fischer

Kolofon

Administrator
Anders Fischer
Fotograf
Henrik Vester J

Relaterede emner