• Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv

Henter afspiller ...

Øster Lem Hede og Løvstrup Plantage

Beskrivelse

Fra agerland til hede

I plantagen og på heden ligger et stort agersystem, der blev anlagt i den sene bronzealder og tidlige jernalder. Helt ny forskning har vist, at markerne ikke blev anlagt på samme tid, men at bønderne udvidede systemet med nye, større markområder, hver gang behovet for ny agerjord opstod. Agersystemets udseende og udbredelse var dermed ikke en tilfældighed, men nøje planlagt og koordineret af oldtidens bønder. Markerne, hvor man blandt andet dyrkede byg og hør, blev tilført en vis mængde gødning – enten fra græssende dyr eller ved spredning af affald og møg på markerne.

Ny teknologi på gamle agre

Det danske landskab er ganske rigt på fine og velbevarede marksystemer fra oldtiden. Derimod er vores viden om agrenes brug, alder og konstruktion forbløffende begrænset. Et hold af forskere med ph.d.-studerende Nina Helt Nielsen fra Aarhus Universitet i spidsen har derfor sat sig for at få svar på agrenes uløste gåder. Forskerne har gennemført en række undersøgelser af agrene fra Øster Lem Hede. Avancerede højdemodeller, naturvidenskabelige analyser og højteknologisk udstyr fra Risø vil i de kommende år gøre os klogere på agersystemernes alder og tidsmæssige udvikling. Dermed får vi også større indsigt i det forhistoriske samfund, der lå bag agrenes tilblivelse.

Skrevet af Lea Meistrup-Larsen

Kolofon

Administrator
Lea Meistrup-Larsen
Fotograf
Nina Helt Nielsen
Fotograf
Nina Helt Nielsen, Aarhus Universitet

Relaterede emner