• Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv

Henter afspiller ...

Agger Tange

1825

Beskrivelse

Grænsen mellem fjord og sund

I dag er Limfjorden i virkeligheden ikke en fjord, men et sund. Sådan var det også i vikingetiden, hvor Knud den Store i 1027 sejlede ind i sundet fra vest på sin vej fra England til Danmark. Men omkring 1100 sandede åbningen mod vest til. Havet brød igennem Agger Tange flere gange i de følgende århundreder, men det blev først muligt at krydse landtangen i skib igen efter en stormflod i 1825. Den åbning lukkede sig igen i 1860’erne, men inden da havde en ny stormflod i 1862 skabt den åbning, der stadig bliver holdt vedlige med menneskelig hjælp.

Limfjordens Dronning

Da vikingetidens port mod Vesterhavet lukkede sig, blev Limfjordslandet et sluttet system med Aalborg i en gunstig position. Sejlads var datidens foretrukne transportform, men passagen ved Løgstør var så lavvandet, at kun små fartøjer kunne passere. Efterhånden som fjernhandelens skibe blev større, blev Aalborg derfor omladested for varer til og fra Limfjordslandet. Det, og kongens tildeling af fordelagtige privilegier, forstod byens købmænd at udnytte. Aalborg blev kendt som 'Limfjordens Dronning' med forbindelser vidt omkring. I 1600-tallets begyndelse fik et Aalborg-kompagni eneret på import af spansk og fransk vin. Købmændene lå inde med krydderier fra Sumatra og Filipinerne, og Jens Bang holdt papegøjer i sit modtagelsesværelse. Men da Vesterhavet igen brød Aggertangen, og jernbanen nåede Skive i 1864, mistede Aalborg atter grebet om Limfjordslandet.

Skrevet af Morten Pedersen

SKØNHEDEN i LANDSKABET

Danmark har masser af hav, Fjorde og søer som udvider tanken om skønne udsigter. Få steder lyser så indbydende op som Agger Tange, når man kommer kørende sydfra på vej mod Haven i Hune og Svinkløv Badehotel. Danmark har for få naturligt exclusive områder, som inviterer til et stop med en følelse af ubegrænset frihed og tanken at ville vende tilbage med en sejlbåd og masser af tid. Bodil har forhåbentlig ikke været for grådig og forulempet de svungne linier. Homage to Agger Tange fordi der ikke er en pølsevogn eller et Coca Cola skilt. Skønhedens spejl længe leve i mindet om Aalborgs greb om handelen i Øst.

Skrevet af JANE VON RATHSACH

Kolofon

Administrator
Morten Pedersen
Fotograf
Aalborg Historiske Museum
Fotograf
T. Dam. C. Them
Fotograf
T.Dam. Them
Fotograf
T.Dam.C.Them
Fotograf
Viggo Petersen
Forfatter
JANE VON RATHSACH

Relaterede emner