• Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv

Henter afspiller ...

Amagerbros Ravelin

1728

Beskrivelse

Sidste rester af Københavns befæstning

Bomhuset på Amagerbro Ravelin er opført 1728. Bygningen blev brugt af de soldater, der passede Amagerport. De holdt øje med, om folk betalte bompenge og told på varer. Tolden blev kaldt accise. Navnet ravelin er fransk og henviser til et halvmåneformet eller vinkelbøjet fæstningsværk, der forbinder to bastioner. Ravelinen udgjorde en del af Københavns voldanlæg. Voldene omkring Christianshavn blev anlagt sammen med bydelen 1618-20 og senere omlagt og udvidet i 1680'erne. Christianhavns volde og Kastellet er det eneste, der er tilbage af befæstningen fra denne epoke.

Har du betalt din accise?

Accise var en indenlandsk afgift på forbrugsvarer. Den skulle betales ved passage af byportene. Staten og byen fordelte indtægten. Accisen var vigtig for bystyret. Det var nemlig kun staten, der kunne inddrive ejendoms- og personskatter. Bystyret fik hovedsageligt sine indtægter fra udstedelse af bl.a. borgerskabsbreve og fra byens fælles jorder og ejendomme. Ved Amagerport blev accise især betalt af de mange bønder fra Amager, der solgte grønsager og andre landbrugsprodukter på byens torvepladser. Acciseboden, der ligger lidt længere inde mod byen end ravelinen, er egentlig en portnerbolig. Den fejlagtige betegnelse er kommet til at hænge ved. Den blev opført 1718-20. Ved Torvegades udvidelse i 1930'erne rullede man bygningen 10 meter mod nord.

Skrevet af Jakob Ingemann Parby

Kolofon

Administrator
Jakob Ingemann Parby
Fotograf
Thomas Roland
Forfatter
Jakob Ingemann Parby

Brugertags

Ingen brugertags tilføjet. Du kan være den første!

Relaterede emner