• Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv

Henter afspiller ...

Baneskellet

1908

Beskrivelse

Billige boliger til DSB's personale

I 1907 fik DSB lov til at opføre udlejningsboliger til personalet blandt andet ved Kystbanens stationer. Opgaven blev udført af C. Brandstrup og Holger Rasmussen. Der blev blandt andet bygget to firdobbelte portørboliger ved Vedbæk. DSB mente, det var billigst med toetages bygninger og fælles trappeopgang. Arkitekterne foretrak imidlertid én etage med kvist og egen indgang efter engelsk forbillede. De fik lov, fordi prisen ikke var højere. Hver lejlighed har køkken, spisekammer og værelse i stueetagen og to værelser i tagetagen. Udefra ser husene ud som dobbelthuse og ikke firdobbelthuse, fordi halvdelen af indgangsdørene er anbragt på gavlene.

Mursten i stedet for kontanter

Langt de fleste af DSBs boliger var tjenesteboliger. De lå dér, hvor det var vigtigt, at personalet var til stede hele døgnet. Det gælder for eksempel for vogterhuse. DSB-boligerne ved den sydlige del af Kystbanen blev imidlertid bygget af en anden grund. Fordi huslejeniveauet i området var så højt, var det svært at få personale til de almindelige DSB-lønninger. En løsning var at give personlige tillæg, der udlignede forskellen mellem huslejen i området og "almindelig" husleje. Med tillæggene opstod imidlertid risikoen for almindelig lønglidning. Derfor forsøgte man i stedet at bygge og udleje boliger til “almindelig” husleje til personalet. Boligerne blev fredet i 2001.

Skrevet af Poul Thestrup

Kolofon

Administrator
Poul Thestrup
Fotograf
DSB
Fotograf
Poul Thestrup
Forfatter
Poul Thestrup

Relaterede emner