• Dansk Kulturarv

Henter afspiller ...

Bikuben i Silkegade

1857

Beskrivelse

Bierne var forbillede for sparekassen

Sparekassen Bikuben blev stiftet i 1857 under navnet ”Dansk Spare- samt Børne- og Alderdomsforsørgelsesforening”. Ligesom de flittige bier samler honning til vinteren, skulle medlemmerne spare op til deres børn og alderdom. Mottoet ”Flid og Nøjsomhed giver Velstand” gik rent ind hos de mindrebemidlede Københavnere. I 1883 var det nødvendigt med større lokaler. Valget faldt på Silkegade midt i København. En af tidens fremtrædende arkitekter, J.D. Herholdt, der også stod bag Nationalbanken, tegnede en bygning inspireret af italiensk renæssancearkitektur i rød blank mur med gesimser i sandsten. I 1929 udvidede arkitekt Gotfred Tvede ejendommen med hjørnet mod Pilestræde i samme formsprog.

Sparekassen var hjælp til selvhjælp

Ordet pengeinstitut er i dag næsten synonymt med banker, aktier og profit. Men i 1800-tallet og langt ind i 1900-tallet var sparekasserne langt mere udbredt. Allerede fra landets første sparekasse blev stiftet i 1810, var grundidéen at opmuntre mindrebemidlede til at spare op til gavn for dem selv og samfundet. I løbet af 1800-tallet blev der oprettet 500 sparekasser over hele landet. I 1923 var der en sparekassekonto for hver anden dansker. Sparekassernes virksomhed var nøje reguleret ved lov for at sikre indskydernes penge. På grund af den hårde konkurrence med bankerne i efterkrigstiden lempede man reglerne for sparekasserne i 1975 og 1988. Det udviskede forskellene mellem de to pengeinstitutformer.

Skrevet af Jens Toftgaard

Kolofon

Administrator
Jens Toftgaard
Fotograf
Ole Akh

Brugertags

Ingen brugertags tilføjet. Du kan være den første!

Relaterede emner