• Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv

Henter afspiller ...

Blåbæk Mølle

1828

Beskrivelse

Vindmølle hjalp vandmølle

Blåkilde Mølle ligger naturskønt ved Fakse Å. De tidligste kilder nævner vandmøllen i 1472. Den nuværende møllebygning er fra 1838. Enkelte dele stammer fra 1660'erne, hvor møllen blev genopbygget efter svenskekrigenes ødelæggelser. Møllen har to overfaldshjul. Et driver de tre kværne, mens det andet engang trak et stampeværk til vadmel. Hjulet trak senere en sav. I 1828 opførtes en vindmølle som hjælpemølle. Møllen var fæstemølle under Rosendal Gods indtil 1929. Den gik ud af drift i 1939. Mens vandmøllen stadig er funktionsdygtig, er vindmøllen ukomplet og ret hårdt restaureret.

Bryllup af praktiske årsager

28-årige Søren Schiølert gik nok snarere efter møllen end enken, da han i 1821 giftede sig med den 13 år ældre Christiane Schrøder i Blåbæk Mølle. Ægteparret fik ingen børn. Som møllersøn satte Schiøler så meget desto mere ind på at forbedre sit mølleri. Han søgte herskabet på Rosendal Gods og kongen om tilladelse til at bygge en hollandsk vindmølle. Den skulle supplere vandmøllen. Vindmøllen er imponerende for sin tid og har en port til gennemkørsel i den kampestenssatte undermølle. Møllekroppen var oprindelig tækket med strå, men har siden 1872 haft spåntag. Christiane Schrøder døde i 1845. Samme år giftede mølleren sig med en 12 år yngre kvinde, som han fik flere børn med inden sin død i 1869.

Skrevet af Lise Andersen

Kolofon

Administrator
Lise Andersen
Fotograf
Foto: P.N. Tinglef. Postkort i Nordjyllands Historiske Museums samlinger
Fotograf
Lise Andersen
Fotograf
Postkort i Nordjyllands Historiske Museums samlinger
Fotograf
Postkort i Nordjyllands Historiske Museums samlinger.
Forfatter
Lise Andersen

Brugertags

Ingen brugertags tilføjet. Du kan være den første!

Relaterede emner