• Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv

Henter afspiller ...

Bovbjerg Fyr

1877

Beskrivelse

Rødt fyr og hvide kirker

Fyret på Bovbjerg klint er et vartegn på den jyske vestkyst. Fyrtårnet står 41 meter over havets overflade og er rødmalet, så skibe ikke forveksler fyret med de hvidkalkede kirker i Ferring og Trans. Det 26 meter høje fyr fra 1877 blev som det første danske fyranlæg bygget med fyr og fyrmesterbolig i en halvbuet, trelænget form. Oprindeligt var man bange for at bygge fyr, fordi man frygtede, at sejlskibene ville gå for tæt på kysten. Bovbjerg Fyr var startsskuddet for fyrsystemet mellem Hanstholm og Esbjerg, og risikoen for stranding og forlis aftog, da man fik dampskibe og senere motorskibe.

Kystsikringens vugge

Kong Frederik den Sjette besøgte Bovbjerg efter stormfloden i 1825, hvor havet brød gennem Agger Tange. Der blev rejst en træstøtte til minde om kongens besøg. Havet åd af klinten, og støtten måtte flyttes to gange i de følgende årtier. Landbrugsjordens erosion skulle stoppes, og i 1875 opførte Statens Vandbygningsvæsen de første høfder på Jyllands vestkyst. Der blev herefter bygget høfder ud for Agger, Thyborøn og den øvrige vestkyst for at bremse havets ødelæggelser. I 1970’erne fandt man ud, at den bedste kystsikring er at pumpe sand op på stranden. Det kaldes sandfodring og metoden har siden beskyttet Jyllands vestkyst.

Skrevet af Søren Byskov

Kolofon

Administrator
Søren Byskov
Fotograf
Karl Georg Bencke
Fotograf
T. Dam. C. Them
Fotograf
T.Dam. Them

Relaterede emner