• Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv

Henter afspiller ...

Brahetrolleborg

1775

Beskrivelse

Fra kloster til centrum for reform

Brahetrolleborg er en herregård på Sydvestfyn. Gården var oprindeligt et middelalderligt cistercienserkloster ved navn Holme Kloster, som blev oprettet 1172. Efter reformationen overtog kongehuset klostret. Senere blev gården adelig ejendom. Stedet fik navnet Rantzausholm fra 1568. Da godset blev købt af slægten Brahe Trolle i 1668, fik det sit nuværende navn. Siden 1722 har skiftende medlemmer af slægten Reventlow ejet godset. Hovedbygningen gemmer endnu på væsentlige partier af de oprindelige klosterbygninger fra middelalderen. Men bygningen er medtaget efter en meget hårdhændet og misforstået restaurering i 1860'erne.

Reventlow reformerede landbruget

Grev Johan Ludvig Reventlow var en af de mest markante personer under landboreformerne i slutningen af 1700-tallet, hvor bøndernes stavnsbånd blev ophævet. Han ejede Brahetrolleborg fra 1775 til sin død i 1801. Greven var en af hovedarkitekterne bag reformerne sammen med Andreas Peter Bernstoff. Reventlow arbejdede med jordreformen som deputeret ved Rentekammeret og som medlem af Landbokommisionen. Han forsøgte sig selv tidligt med ændringer i forholdet mellem bønder, godsejere og jordbesiddelser hjemme på Brahetrolleborg. Tiltagene blev almen praksis gennem den nye landbolov i 1788. Allerede da Reventlow overtog godset, begyndte han at omfordele jorden omkring godsets landsbyer og løsnede bønderne fra pligtarbejde for hovedgården. Han tog også initiativ til at flytte gårde ud af landsbyerne, så de lå bedre for at drive landbrug.

Skrevet af Peter Bavnshøj

Kolofon

Administrator
Peter Bavnshøj

Brugertags

Ingen brugertags tilføjet. Du kan være den første!

Relaterede emner