• Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv

Henter afspiller ...

Brahetrolleborg Kirke

1172

Beskrivelse

Kloster forklædt som herregård

Kirken på sydfynske Brahetrolleborg ligner ikke nogen anden sognekirke. Høj og smal dominerer den hele herregårdsanlægget. Tilsammen udgør herregård og kirke Nordens bedst bevarede cistercienserkloster. I 1100-tallet udsprang cistercienserne som en streng klosterorden fra de franske klostre Citeaux og Clairveaux. De levede efter klosterløftets bud ”bed og arbejd” for at opnå en åndelig forening med Gud. Munkene grundlagde på de første 100 år mere end 500 nye klostre i Europas tyndt befolkede områder. De opdyrkede jorden mellem bønnerne. Klostret Insula Dei (Guds Holm) blev grundlagt i de sydfynske skove omkring 1172. Klostret overgik i 1536 til kongen og blev herregård.

Kirker er et modefænomen

Det var tidskrævende at bygge et kloster. Byggeriet ved Brahetrolleborg strækker sig over 200 år. Middelalderens skiftende arkitekturidealer er afspejlet i bygningerne. Kirkens østgavl fra omkring 1250 står i romansk stil med rundbuede vinduer, men efter et byggestop kommer nye folk til med gotikkens moderne spidse buer. Da kirkemuren mod klostergården står færdig omkring 1300, er udviklingen igen løbet fra projektet. Nye former til vinduer og hvælvinger bliver indført efter udenlandske forbilleder. Men munkene ender med en midlertidig løsning. De skal jo videre med resten af klosteret. Omkring 1450 er kirken omsider færdig efter en mindre ambitiøs plan uden sideskibe.

Skrevet af Jakob Tue Christensen

Kolofon

Administrator
Jakob Tue Christensen
Fotograf
Jakob Tue Christensen
Fotograf
Thomas Roland
Forfatter
Jakob Tue Christensen

Brugertags

Ingen brugertags tilføjet. Du kan være den første!

Relaterede emner