• Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv

Henter afspiller ...

Broskovvejen

0200

Beskrivelse

Sten over vadestedet

På Sydsjælland strækker sig flere stenlagte veje fra forhistorisk og historisk tid. To af vejene findes ved Broskov mellem Snesere og Præstø. Engang i den romerske jernalder (0-400 e.Kr.) blev den første vej anlagt over et vadested ved Hulebækken. Vejen er 3,5 meter bred og er lagt af flade sten, der passer nøje sammen. Langs kanten står store, ovale sten på højkant. På et tidspunkt blev vejen opgivet og groede til. Men overgangen ved vadestedet blev taget i brug igen i middelalderen cirka 1000 år senere. Man anlagde en ny vej, der delvis genbrugte den gamle vej som fundament.

Jernalderens velhavende brobygger

På den nordlige bred af Hulebækken fører seks hulveje gennem Storkeskoven. De løber ned til de brolagte veje og har ført trafikken videre mod nord i tre forskellige spor. Man ved ikke med sikkerhed, om hulvejene er lige så gamle som den ældste af de brolagte veje. Men hulvejene viser, at ruten og overgangsstedet har været flittigt benyttet. Ved Skovgårde knap otte kilometer syd for Broskov har arkæologer for nylig fundet en gravplads fra samme periode som den ældste vej. Flere af gravene var rigt udstyret og indeholdt bl.a. glas importeret fra romerriget. Luksusgenstandene viser, at der i jernalderen boede en rig, lokal slægt, der havde stor indflydelse i området. Måske hviler bygherren til prestigebyggeriet Broskovvejen i en af gravene?

Skrevet af Pernille Foss

Kolofon

Administrator
Pernille Foss
Fotograf
Lars Bjarke Christensen
Fotograf
Lars Bjarke Christensen

Brugertags

Ingen brugertags tilføjet. Du kan være den første!

Relaterede emner