• Dansk Kulturarv

Henter afspiller ...

B&W Refshaleøen

1872

Beskrivelse

Dansk virksomhed i verdensklasse

Burmeister og Wain blev etableret allerede i 1843 som mekanisk værksted. I 1872 anlagde man skibsværftet på Refshaleøen i Københavns Havn. Firmaet er uden sidestykke Danmarks bedste bud på et industriforetagende i verdensformat. Det var i mange år landets største arbejdsplads. Det var politisk arnested, hvor både arbejdernes og arbejdsgivernes politiske engagement og indflydelse mødtes. Endelig var virksomheden ledende på internationalt plan inden for udviklingen af nye skibe og skibsmotorer. Burmeister og Wain byggede det første oceangående motorskib, Selandia, i 1912. I motorafdelingen udvikledes verdens største dieselmotor til H.C. Ørstedværket, hvor den endnu kan ses.

Den selvbevidste arbejder

Arbejderne på Burmeister & Wain blev kendt som fagbevægelsens fortrop. Det skyldes blandt andet, at den første egentlige strejke fandt sted på værftet i 1871. Desuden var virksomheden stor. Man kunne sende mange mennesker på gaden og øve stor indflydelse i fagforbundene. Mest karakteristisk for Burmeister & Wain-arbejderne er dog, at den faglige organisering var et betydningsfuldt fællesskab i dagligdagen. Det samme gjaldt for deres politiske tilhørsforhold. Et oliemaleri af Anker Landberg fra 1952 viser tydeligt den faglige, sociale og politiske selvbevidsthed blandt Burmeister & Wain-arbejderne . Billedet hedder "Svejsere på B&W". En læsende arbejder (brillerne), der hviler i sig selv (piben), ser os jævnbyrdigt og stolt lige i øjnene.

Skrevet af Jacob Bjerring-Hansen

Kolofon

Administrator
Jacob Bjerring-Hansen
Fotograf
Anker Landberg, Arbejdermuseet
Forfatter
Jacob Bjerring-Hansen

Relaterede emner