• Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv

Henter afspiller ...

Dybbøl

1848

Beskrivelse

Slagmark i slesvigske krige

Dybbøl Banke to kilometer vest for Sønderborg har været slagmark i de slesvigske krige 1848-50 og 1864. En dansk befæstning med ti skanser blev anlagt her i 1861. Befæstningen blev erobret af tyske tropper i 1864 efter langvarig belejring og bombardement. Efter det danske nederlag i 1864 kom Sønderjylland under tysk styre. På ruinerne af de danske skanser blev der 1865 opført en stærk tysk befæstning: Festung Sonderburg-Düppel. Den var i brug indtil 1884. Sønderjylland blev genforenet med Danmark i 1920. Nationalparken Dybbøl blev oprettet i 1924 og rummer rester af begge anlæg.

Nederlag gav national identitet

Under tysk styre blev 18. april stilfærdigt mindet af danske sønderjyder som Dybbøldagen. Efter genforeningen i 1920 har mindedagen været stærkere markeret. Danske soldater marcherer med musik til Dybbøl. Her lægger soldaterne kranse ved de store grave for de faldne fra stormen på skanserne 18. april 1864. Aftenen byder på gudstjeneste efterfulgt af festlig sammenkomst på kasernen med mindst 500 deltagere. Selskabet synger sange om fædrelandet og taler. At mindes nederlag styrker nemlig fællesskab og national identitet lige så meget som at fejre sejre. Dybbøl er for mange danske et symbol på kampvilje, troskab og udholdenhed mod alle odds. I dag præger et generelt tættere europæisk samarbejde også Dybbøldagen: Siden 2001 har tysk militær deltaget i mindedagens højtidelighed.

Skrevet af Inge Adriansen

Kolofon

Administrator
Inge Adriansen
Fotograf
Arkiv Kulturarvsstyrelsen
Fotograf
Museum S
Fotograf
T.Dam. Them
Fotograf
foto: Brandt; rettigheder: Museum S
Fotograf
foto: Hans Helmer Kristensen; rettigheder: Museum S
Fotograf
foto: Inge Adriansen; rettigheder: Museum S
Forfatter
Inge Adriansen

Relaterede emner