• Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv

Henter afspiller ...

Ejlby Lunde

1800

Beskrivelse

Den konstante landsby

Landsbyen Ejlby Lunde på Nordfyn opstod som udflytterby fra sognebyen Ejlby. Bønderne var flittige til at opdyrke den jævne nordfynske slette. Allerede i 1682 havde Ejlby Lunde fuld opdyrkning. Gennem de seneste 500 år har der konstant været ni gårde i Ejby Lunde. De ni gårde ligger jævnt fordelt på begge sider af landsbygaden og med lige stor afstand til den. Befolkningstallet har også været forbløffende konstant i landsbyen. I 1787 var der 56 beboere, i 1901 var der 57.

Da gårdene blev lige

Grevskabet Gyldensteen ejede samtlige gårde i Ejby Lunde. I slutningen af 1700-tallet fordelte grevskabet jorden rundt om landsbyen ligeligt mellem de ni gårde. Det betød, at hver gård fik et sammenhængende stykke jord frem for jordlodder forskellige steder. Egalisering, som ligestillingen blev kaldt, lettede godsadministrationen. Det var derfor en meget populær øvelse på den tid blandt godsejerne. I Ejby Lunde betød ligestillingen, at de ni fæstegårde fik tildelt nøjagtig lige meget agerjord og eng. Derfor skulle de også betale nøjagtig det samme i forpagtningsafgifter til herregården, og det samme beløb i skat til staten. Omkring år 1800 var 56 procent af de fynske landsbyer egaliserede.

Skrevet af Erland Porsmose

Kolofon

Administrator
Erland Porsmose

Brugertags

Ingen brugertags tilføjet. Du kan være den første!

Relaterede emner