• Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv

Henter afspiller ...

Fakse Ladeplads

1865

Beskrivelse

Badegæster i bruddet

Fakse Ladeplads ved Faurbybugten blev bygget til udskibning af de store lokale forekomster af kalksten. I første del af 1800-tallet var der flere private kalkbrud. Oprindelig kørte man hestevogne ud i fjorden og lastede råmaterialet på skibe. Senere byggede gårdene skibsbroer og moler. Havneanlægget blev anlagt i 1863-64 af grev Moltke på Bregentved. I 1870 kom et andet privat havneanlæg til. En smalsporet jernbane fragtede kalksten fra bruddet til ladepladsen. Her opstod der en omfattende kalkindustri med store ringovne og senere et anlæg med siloer og blandede industribygninger. Industrien prægede hele området, hvor kalksten blev brugt som byggemateriale.

Et skønt industrilandskab

Samtiden var ikke skræmt af store industrianlæg. Råstofudvinding var dramatisk og smukt set med tidens romantiske blik. Fakse Ladeplads blev sidst i 1800-tallet søgt af badegæster fra København, lokket af beskrivelser som denne, der i dag ville have den stik modsatte virkning: ”Når man efter en mere eller mindre vellykket nedstigning ofte afsluttet med en ubehagelig rutschen befinder sig nede i ”kulen”, som de kaldes af arbejderne, kan man ikke andet end forbavses over skønheden af disse på sine steder 70 fod høje kalkstensklipper, der spille i de pragtfuldeste hvide, gule og brune farvenuancer…Det er nu ikke alene bruddene, der kan have interesse for den rejsende, også Faxe by og ladepladsen, hvortil man får en ganske morsom køretur med kalktoget, er værd at se...”

Skrevet af Henrik Harnow

Kolofon

Administrator
Henrik Harnow
Fotograf
Odense Bys Museer
Forfatter
Henrik Harnow

Relaterede emner