• Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv

Henter afspiller ...

Frøstruplejren

1972

Beskrivelse

Hippiernes reservat

Frøstruplejren, også kaldet Thylejren, åbnede i juli 1970 på en flad græsmark ved Frøstrup i Thy. I løbet af sommeren blev den interimistiske teltlejr besøgt af omkring 30.000 mennesker, som flokkedes til politiske paroler og gratis rockmusik i det fri. Som kulturel happening og politisk manifestation fik lejren stor opmærksomhed. Lejren mistede dog på få år sin musikalske betydning og udviklede sig til et reservat for såkaldt skæve eksistenser med i dag cirka 70 fastboende i selvbyggede boliger. Et ofte omstridt socialt eksperiment, som i 1995 kom ind under en særlov, hvor staten overtog ansvaret for lejren.

Da revolutionen kom til Thy

I protest mod politiets narkorazziaer besatte 15 aktivister fra Thylejren natten til den 31.august 1970 den lokale Hjardemål Kirke. Med proviant (inklusive vin og snaps) til flere uger forskansede de sig på kirkens loft. Den følgende eftermiddag havde henved 100 vrede bønder og fiskere samlet sig for at give aktivisterne en korporlig afklapsning. Præsten manede til besindighed og forsøgte stående på en stige at mægle gennem et vindue. Som svar blev en rude knust indefra, så skår og splinter stod pastoren om ørerne, mens råbet lød: ”Revolutionen er begyndt!”. Revolutionen sluttede ud på aftenen, da cirka 30 kampklædte betjente eskorterede aktivisterne ud i en sky af tåregas.

Skrevet af Peder Bundgaard

Fra mit liv i Thylejren

Dagbøder Læserbrev til Morsø Folkeblad 15.04.1982 Det Vi Vil er Fred og Samarbejde i Fællesskab og Kærlighed. Forud for den netop afsluttede fogedsag mod Det Ny Samfund om betaling af 128.000 kroner i dagbøder for ulovlige bygninger på grunden, har der været skrevet en del i pressen. Derfor vil jeg gerne tage til genmæle. Det er ikke vores livsstil der er noget i vejen med, den er årtusinder gammel, det er derfor den er så god. Derimod er by- og landzone loven imod al menneskelig udfoldelse. Har jeg taget helt fejl når jeg i aviserne læser at vi har 300.000 arbejdsløse i Danmark? Jeres krav er, at vi nedlægger vort arbejde og det liv vi selv har valgt og trives bedst med i harmoni med naturen og vore omgivelser. Det bør være muligt, ja endog ønskværdigt at støtte småproduktion og meningsfyldt arbejde som vi prøver på her. Hvis vi havde Lov og fik støtte, kunne tanken brede sig, og Danmark ville blive et mere livskraftigt sted at leve. Solidaritet er en by i Polen, skulle man tro, efter de ret negative kommentarer der har været i flere aviser. I modsætning til hvad blandt andre Morsø Folkeblad skriver, kan ingen i Lejren få socialhjælp, men gerne intetsigende beskæftigelses fabriks arbejde i Hanstholm. Vi har i halvandet år været i forhandlinger med Viborg Amt og Hanstholm Kommune om en menneskelig løsning på problemerne. For op imod 100.000 kroner har vi bygget et fælles badeanlæg, opsat hegn rundt om Lejren og færdiggjort hovedbygningen. I stedet for støtte fra myndighederne, har de mødt os med uhyrlige krav om betaling af bøder for ulovlige sommerlejre der løber op i adskillige hundredetusinder af kroner. Det hænger meget dårligt sammen med myten om Danmark som et af verdens frieste og rigeste lande. Især på baggrund af diverse kriser af forsynings- energi- og arbejdsmæssig art. Samfundsnassere finder vi helt andre steder end her, hvor vi lever et nøjsomt og simpelt liv i harmoni med vore omgivelser. Hvordan kan det være at det er tilladt at gå til grunde, uden at nogen blander sig, men ikke at opbygge et meningsfyldt liv, uden at blive udsat for bagvaskelse af hensynsløse journalister og avisredaktioner? I en tid hvor der er brug for gammel og ny tænkning må administrationen og fortolkningen af lovene kunne ændres sådan, at nye kræfter kan komme til at virke. Overlevelseskollektivet Nordlyset Perlmutter, Troldhatten

Skrevet af Michael Perlmutter

Kolofon

Administrator
Peder Bundgaard
Fotograf
Lokalhistorisk Arkiv Thisted Kommune
Fotograf
Michael Perlmutter
Forfatter
Michael Perlmutter

Brugertags

Ingen brugertags tilføjet. Du kan være den første!

Relaterede emner