• Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv
 • Dansk Kulturarv

Henter afspiller ...

Frederiksberg Have og Slot

1799

Beskrivelse

Et haveanlæg i den engelske smag

Det lyse, højtliggende Frederiksberg Slot blev opført i 1700 som erstatning for Prinsens gård, der lå på jorde tidligere forpagtet af Amagerbønder. Barokhaven foran slottet blev formentlig udført efter kaptajn i ingeniørkorpset Hans Heinrich Scheels plan. Af barokhaven eksisterer endnu det terrasserede, græsklædte terræn og de lindeflankerede ramper. Resten af Frederiksberg Have er omlagt til en landskabelig have med bugtede plæner, søer, kanaler og trægrupper samt grotter, templer, pavilloner og lysthuse. Det er meget sandsynligt, at ’Udkast til Haugeanlæg i den engelske smag’, skrevet af Johan Ludwig Mansa i 1798, har været brugt som forlæg.

Kineserier på Frederiksberg

Den kinesisk-angelsaksiske ånd i Frederiksberg Have mærkes især på den kinesiske ø. Her kan man i formindsket målestok møde udsigter og følsomme overraskelser, der sætter gang i tankevirksomhed og drømmerier. Over en hvælvet, parasolprydet bro kommer man ind i haven. Den er en yndig blanding af et græsningslandskab, der smyger sig omkring bygningen, lunde af kirsebærtræer og konkyliekransede bede. Det kinesiske lysthus af træ har rødmalede søjler og buet tag med bevingede drager i hjørnerne. Indenfor finder man kabinetter med lakerede døre og kinesisk kalligrafi. I Frederiksberg Have ligger dansk arkitekturs måske mest frodige eksempel på ideer fra rejser eller fantasiens verden.

Skrevet af Malene Hauxner, RIP

Frederiksberg Slot i dag

I dag uddannes der officerer til hæren på Frederiksberg slot. Det er sket siden 1868. Slottet rummer den grundlæggende officersuddannlse (3 år) og kaptajnsuddannelsen (11 måneder). Frederiksberg slot er daglig arbejdsplads for i alt ca. 500 lærere, elever (kaptajnskursus) og kadetter (officerselever). Det er offentlig rundvisning sidste lørdag i hver måned. Se mere på www.ho.dk

Skrevet af Thomas Munch

Det Første Frederikberg Slot

Det første Frederksberg slot stod færdig i 1703. Det var Kronprins Frederik (den senere Frederik IV) der havde fået penge af sin far til at opføre et lystslot uden for voldene. I 1690erne havde Kronprinsen foretaget den obligatoriske dannelsesrejse til bla. Italien og Tyskland. Især Italien inspirerede ham til byggeriet af Frederiksberg slot. Tre gravhøje blev fjernet i forbindelse med byggeriet. Da slottet stod færdigt var det i to etager og med et noget mindre grundareal end i dag. Kort tid efter dør kongen - Frederik overtager tronen og dermed partikulærkassen (statskassen) med indtægten fra øresundstolden og den norske fjeldskat. Frederik VI beslutter sig for at udvide slottet. Første udvidelse står færdig i 1710 og omfatter bla. den ekstra etage, flagbalkon samt sidefløje.

Skrevet af Thomas Munch

Kolofon

Administrator
Malene Hauxner, RIP
Fotograf
Bjørn Lunau
Fotograf
Malene Hauxner
Fotograf
Thomas Munch
Fotograf
Thomas Roland
Fotograf
Wilfried Lauritzen
Forfatter
Malene Hauxner, RIP
Forfatter
Thomas Munch

Relaterede emner