• Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv
  • Dansk Kulturarv

Henter afspiller ...

Fylleledet

1945

Beskrivelse

Ammunitionsdepotet i bøgeskoven

Ammunitionsdepotet Fylleledet ligger i en idyllisk bøgeskov i Frederikshavns vestlige udkant. Dele af depotet blev etableret af den tyske besættelsesmagt i 1940 og overtaget af det danske militær i 1945. Det var først et opsamlingsdepot for de store mængder af tysk ammunition efter krigen, men senere blev det udbygget og fungerede som ammunitionsdepot for søværnet. I starten opbevaredes her artilleri- og håndvåbenammunition samt torpedoer. Senere blev det primært anvendt som ubådsdepot. Ammunitionsdepotet omfatter 12 betonbunkere, en enkelt murstensbygning samt nogle træbarakker. Depotet ligger i et naturskønt område, hvortil der er offentlig adgang i dagtimerne. Depotet er i dag privatejet.

Blyforgiftet træ

Der er 16 hektar bøgeskov omkring ammunitionsdepotet Fylleledet. Da det danske militær overtog depotet, skulle der på et tidpunkt også gennemføres en regulering af skoven, og den skovfoged, der fik ansvaret herfor, fik solgt et antal rummeter af det fældede træ til et savværk. Han fik det dog hurtigt retur fra en meget utilfreds savværksejer. Tænderne sprang som glas, da de første stammer blev kørt gennem rundsaven, og en nærmer undersøgelse af træet viste, at det var spækket med projektiler. Projektilerne stammede til dels fra besættelsestiden, hvor tyske officerer havde en pavillon med skydebane midt i skoven, men også efter den danske overtagelse af depotet blev forskellige ammunitionstyper til håndvåben afprøvet i området.

Skrevet af Hans Munk Pedersen

Kolofon

Administrator
Hans Munk Pedersen
Fotograf
Hans Munk Pedersen, Nordjyllands Kystmuseum

Tags

Kold krig

Brugertags

Ingen brugertags tilføjet. Du kan være den første!

Relaterede emner